Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het zoeken naar en vinden van oplossingen voor uitdagingen die borstkankerpati├źnten op hun levenspad tegenkomen.
  2. Borstkankerpati├źnten ondersteunen in de voortgaande ontwikkeling van hun maatschappelijk leven en de voortzetting van hun plaats in de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te bevorderen.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bijdragen van donateurs, standhouders, partners, subsidies en schenkingen.
  5. De stichting heeft geen winst oogmerk.