Werkgroep Kanker & Arbeid

TW-400x400-WK&A

Wie, wat en hoe?

De werkgroep kanker en arbeid is in 2015 opgericht door Saskia Koopmans en Sabine Wernars van de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol.

De werkgroepleden zijn:

 • Saskia Koopmans, voorzitter Stichting Jij Speelt de Hoofdrol,
 • Sabine Wernars, bestuurslid Stichting Jij Speelt de Hoofdrol, patiënt advocate
 • Cobi van Oostveen, bedrijfsarts en Baco
 • Jose Provoost, re-integratiecoach Stap.nu
 • Marina Fransen, Cancer & Career
Werkgroep Kanker en arbeid

Werk en kanker staan op gespannen voet met elkaar. Daar waar vroeger patiënten regelmatig werden afgeschreven voor werk of kwamen te overlijden aan kanker, is de levensverwachting van veel patiënten verbeterd, is kanker veel meer een chronische ziekte geworden en willen patiënten (kunnen) blijven werken.
Een aantal dominante topics bepalen de agenda bij het verbeteren van kansen voor (ex) kankerpatiënten op een zinvol en productief arbeidsbestaan. Werkgevers, politiek, uitvoerende instanties, allen vragen dringend om actie en advies. Hoe geven we dit handen en voeten? Hoe zorgen we dat de deze hot topics onderdeel worden van beleidsplannen en – strategie van de BV Nederland en de politiek?

Wat willen we?

 • (Ex) kankerpatiënten worden, door hun specifieke ervaringen, krachtige motivatie om van betekenis te willen zijn en zinvol te functioneren, gezien als waardevolle medewerkers.
 • (Ex)kankerpatiënten uit dagen, begeleiden en ondersteunen in het maatschappelijk actief zijn en kracht halen uit hetgeen ze is overkomen.
 • Werkgevers gaan (ex)kankerpatiënten inzetten/inhuren op een wijze waarop zij zowel voor werkgever als werknemer waarde toevoegen.
 • Het thema kanker en arbeid nadrukkelijker op de politieke agenda krijgen in het bijzonder van de eerste- en tweede kamer.

De werkgroep wil deze ambitie realiseren langs 4 lijnen:

 1. Beeldvorming; het stereotype beeld van de uitgetelde kankerpatiënt vervangen door het beeld van een krachtig, wijs, levenslustig mens.
 2. Begeleidings- en scholingstrajecten ontwikkelen/aanbieden of daarnaar verwijzen, waarin de empowerment van de (ex)kankerpatiënten centraal staat
 3. Allianties ontwikkelen met de uitzendsector, de overheid en het bedrijfsleven om deze specifieke doelgroep te bemiddelen en arbeidsplekken te bieden. Hierbij aansluiten op bestaande initiatieven.
 4. Regelgeving en voorzieningen ontwikkelen t.b.v. afdekking inzetbaarheidsrisico’s.

Wat doet de werkgroep?

 1. Mede organiseren van de Nationale Kanker en Werkdag 2019 vanuit Stichting Jij Speelt de Hoofdrol
 2. Jaarlijks organiseren van Ronde tafel sessies tijdens Borstkankersymposium
 3. Organiseren van een congres over Kanker en Arbeid in 2017 voor (ex)kankerpatiënten.
 4. Verzorgen van workshops en webinars
 5. Organiseren van Ronde Tafel conferenties met stakeholders, de eerste in november 2016
 6. Schrijven van een position paper wat aangeboden zal worden aan het Ministerie van Sociale Zaken

Bezoek de website van Kanker en arbeid